afiş bağımlılık1.jpg

Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

Tarih: 11 Haziran 2018

Yer: İSGÜM  / İstanbul Yolu 14. Km / ANKARA

Bağımlılık, bir maddenin veya davranışın yaşamı ve sağlığı olumsuz etkilemesine rağmen kullanımına veya yapılmasına devam edilmesidir. Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye veya davranışa düşkünlüğüdür.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal sağlığını ve sosyal hayatını yok etmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada bağımlılık oranı hızla artmaktadır ve bağımlılık yapıcı maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Ayrıca toplumda teknoloji bağımlılığı da her geçen gün artmaktadır. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak riskleri analiz ederek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve toplumsal bilinci artırmakla mümkün olacaktır.

Bu gerekçelerle, Bakanlığımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politika ve stratejik hedefleri doğrultusunda ülkemizde çalışanları etkileyen bağımlılık sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kurumlar ve tarafların görüşlerini almak ve durumu daha etkili değerlendirmek üzere bir sempozyum yapılması planlanmıştır.

Sempozyuma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız bünyesindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, uzman konuşmacılar ve diğer ilgili STK ların katılımı planlanmıştır.

Sempozyumda özellikle çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlığına yer verilmiştir.

105.jpg